Час описа часописа II (Геџа)

Рошуљ, Жарко

Час описа часописа II (Геџа)

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност;
1998

Ознаке:


Сажетак:

Циклус књига Жарка Рошуља Час описа часописа I–V, премда тематски разуђен, представља јединствену целину посвећену проучавањима оних подручја књижевне периодике и штампе која су због свог маргинализованог положаја често остајала недовољно истражена.

Кључне речи: