Књижевни север (1925–1935): библиографија

Бажант, Ева: Башић Палковић, Невенка

Књижевни север (1925–1935): библиографија

Издавач:

Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност;
1999

Ознаке:


Сажетак:

Библиографија и зборник радова Књижевни север (1925–1935) чине истраживачку целину посвећену првом српском књижевном часопису у Суботици. У уводном делу библиографије представљен је садржај појединих бројева часописа, док је анотирана библиографска граћа сврстана по ауторима. Библиографија је била доступна у електронском облику свим учесницина научног скупа о Књижевном северу, чиме им је олакшан увид у комплетан часопис, његову жанровску и тематску структуираност, као и у прилоге свих његових сарадника. Тај поступак резултирао истраживањима који поједине теме захватају и обрађују на основу целине, а не парцијалних сегмената часописа, а скуп научних радова у зборнику даје свеобухватну слику о профилу Књижевног севера.

Кључне речи:

Књижевни север, Суботица, периодика, библиографија