Народне умотворине у Летопису Матице српске

Матицки, Миодраг

Народне умотворине у Летопису Матице српске

Издавач:

Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност;
2003.

Ознаке:


Сажетак:

У једанаестој књизи едиције „Библиотека усмене књижевности“ сабран је корпус народних умотворина објављиваних у Летопису матице српске (од 1824). Поред раније објављених корпуса лирских народних песама, које је приредила Марија Клеут, и епских народних песама, које је приредио Миодраг Матицки, у књизи су се нашле и народне приповетке (приредила Снежана Самарџија) и народне пословице (приредио Милорад Радевић). Посебни научни апарати прате сва четири дела ове књиге. Корпус пословица, махом записа Ђорђа Натошевића и Ђорђа Рајковића, садржи и појмовник.

Кључне речи:

лирске народне песме, епске народне песме, народне приповетке, народне пословице, периодика, Летопис Матице српске