Летопис културног живота током Великог рата : 1916-1918

Ђорђевић Бојан, Грујић Драгана и Ђоковић Гордана

Летопис културног живота током Великог рата : 1916-1918

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Матица српска;
2014.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-214-0
COBISS.SR-ID 212087052


Сажетак:

Кључне речи: