27. новембар 2012.

На Институту за славистику у Хамбургу 27. новембра 2012. за студенте јужнословенске славистике одржано је предавање Весне Матовић Сличности и разлике између немачке и српске периодике епохе модерне и авангарде.