Na raskršću epoha: srpski književni časopisi 1850–1860.

Milinčević, Vaso

Na raskršću epoha: srpski književni časopisi 1850–1860.

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost, Vuk Karadžić;
1979

Oznake:


Sažetak:

Knjiga obuhvata monografske obrade šest književnih časopisa pokrenutih u šestoj deceniji 19. veka (Sedmice, Vojvođanke, Književnog dodatka Južne pčele, Šumadinčeta, Fruškogorke i druge serije Podunavke), kao i raspravu o sadržajima i književnoj politici već institucionalizovanog Letopisa Matice srpske u periodu od 1850. do 1859. godine.

U uvodnoj reči („Reč unapred“) autor, polazeći od stava da se „pokazatelj stepena književnog života“ ne može odrediti samo po broju izdatih knjiga, već da se kao njegovi nosioci u pojedinim razdobljima javljaju upravo časopisi, ukazuje na potencijalni značaj istraživanjâ koja će uslediti, postavljajući time kako njihove okvire tako i pretpostavljene ishode.

Metodološki pristup prilagođen je svakom pojedinom časopisu, zavisno od njegovih svojstava: kod Letopisa polazište je bilo u razmatranju uredničkih politika i opšteg karaktera časopisa u vreme četvorice različitih urednika (Jovana Subotića, Jakova Ignjatovića, Subot Mladenovića i Jovana Ðorđevića), kod većine ostalih izlaganje je struktuirano kao pregled zastupljenih književnih rodova i vrsta, odnosno književno-jezičkih pitanja kojima se časopis bavi, dok je kod onih najkratkovečnijih (poput Šumadinčeta i Fruškogorke) zasnovano na jedinstvenim opisima svake pojedine sveske. Posebna vrednost knjige su brojne analize različitih književnih tekstova objavljivanih u obrađenim časopisima, na tragu autorove težnje da, dajući književni portret svakog od ovih periodika, takođe i „razluči živo nasleđe od mrtve građe“.

Ključne reči:

Sedmica, Vojvođanka, Književni dodatak Južne pčele, Šumadinče, Fruškogorka i druga serija Podunavke, Letopis Matice srpske