Srpski književni glasnik 1901–1914.

Vitošević, Dragiša

Srpski književni glasnik 1901–1914.

Izdavač:

Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Institut za književnost i umetnost, Vuk Karadžić;
1990

Oznake:


Sažetak:

Monografija o stožernom časopisu srpske moderne pruža uvid u duhovni i književni život epohe na razmeđi 19. i 20. veka, u načela i ciljeve Glasnikove uređivačke politike, donosi vrlo precizne portrete urednika i saradnika i, rekonstruišući kontekst epohe, daje odgovor na pitanje zašto je upravo ovaj a ne neki drugi časopis presudno uticao na kulturne i društvene tokove u Srbiji pre Prvog svetskog rata. Završna poglavlja su posvećena žanrovskoj problematici, posebno su važna ona o književnoj kritici i prevodnoj književnosti kao uporišnim tačkama Glasnikovog koncepta modernizacije nacionalne književnosti. Analizirajući prozne i pesničke žanrove u ovom glasilu, autor ukazuje i na neke od inovativnih pomaka koji su ostvareni i njihov doprinos razvoju srpske književnosti.

Ključne reči:

srpska moderna, „evropeizacija“, esteticizam, idelogija, nacionalna i socijalna funkcija književnosti i umetnosti