Kritička misao srpskih socijalista (1868–1914)

Matović, Vesna

Kritička misao srpskih socijalista (1868–1914)

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost;
1991

Oznake:


Sažetak:

U monografiji je na osnovu istraživanja književne periodike leve orijentacije, koja izlazila krajem 19. i početkom 20. veka (Rad, Straža, Pobratimstvo, Gusle, Omladina, Misao, Čas, Zanatlijski savez, Radničke novine, Social-demokrat, Borba) naznačena razvojna linija socijalističke i društveno anagažovane kritičke misli u srpskoj književnosti. Počeci te kritičke misli se vezuju za pokret Svetozara Markovića, nastavljaju preko Pere Todorovića, Mite Cenića i Jaše Tomića, idu do mladog Jovana Skerlića, odnosno Dušana Popovića; to je put od tzv. „đačkog socijalizma“, od građanskih refomatorskih ideja do marksističkih pristupa pitanjima književnosti i umetnosti. Međuratna književna levica baštinik je i tog nasleđa, a njeni sukobi nose pečat aporija iz predratnog književnog života.

Ključne reči:

srpska književna kritika, književna periodika, ideologija, socijalizam, socijal-demokratija, društveni angažman, tendencija