Čas opisa časopisa I (Mirođija, Bubanj, Srpska vezilja, Policijski glasnik)

Rošulj, Žarko

Čas opisa časopisa I (Mirođija, Bubanj, Srpska vezilja, Policijski glasnik)

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost;
1995

Oznake:


Sažetak:

Ciklus knjiga Žarka Rošulja Čas opisa časopisa I–V, premda tematski razuđen, predstavlja jedinstvenu celinu posvećenu proučavanjima onih područja književne periodike i štampe koja su zbog svog marginalizovanog položaja često ostajala nedovoljno istražena.

U prvoj knjizi autor se bavi trima časopisima iz Vršca (Bubanj, Mirođija, Srpska vezilja) i jednim iz Beograda (Policijski glasnik) nastojeći da pokaže kako su i 'mala' književna glasila značajno uticala na društveno-politički i kulturni razvoj u sredinama u kojima su izlazila. S obzirom na to da časopisi koji se smatraju velikim i ozbiljnim nisu mogli da se bave naizgled banalnim stvarima, proučavanje malih periodika dragoceno je sa stanovišta savremenih studija popularne kulture pošto se u njima često nalazi obilje informacija o takozvanom običnom, svakodnevnom životu.

Ključne reči:

šaljiva periodika, strukovni časopisi, Bubanj, Mirođija, Srpska vezilja, Policijski glasnik, književna istorija, kulturna istorija