Letopis srpskog naroda: tri veka almanaha i kalendara

Maticki, Miodrag

Letopis srpskog naroda: tri veka almanaha i kalendara

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost; Novi Sad: Biblioteka Matice srpske;
1997

Oznake:


Sažetak:

Ovom knjigom obvuhvaćene su monografske obrade srpskih mesecoslova, kalendara, almanaha i zabavnika od ilustrovanog mesecoslova za 1718. godinu do Danice srpskog narodnog ilustrovanog kalendara Vukove zadužbine (1994–213). Istorijski pregled srpske godišnjačke priodike, obrađene hronološkim sledom po oblastima u kojima je izlazila (budimska, Kneževine Srbije, Vojvodstva Srbije, Banata, Hrvatske), pokazalo je i da je ova periodika svojevrstan letopis srpskog naroda kroz poslednja tri veka.

Ključne reči:

mesecoslovi, kalendari, zabavbnici, almanasi, letopis kulturnog života