Časopis kao književni oblik. Prilog tipologiji književne periodike

Tutnjević, Staniša

Časopis kao književni oblik. Prilog tipologiji književne periodike

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost;
1997

Oznake:


Sažetak:

Knjiga je podnaslovom definisana kao „prilog tipologiji književne periodike“, te se u uvodnom/naslovnom poglavlju – teorijski utemeljenom u stavovima V. Šklovskog – postavljaju i opšti okviri istraživanjâ u narednim studijama, relativno raznorodnim po sadržajima i obuhvaćenoj građi.

Najobimnija studija u knjizi („Djetinjstvo književnosti ili književnost za djecu – prilog poetici dječije književsti“) na primeru časopisa Spomenak raspravlja o inicijalnoj protivurečnosti u koncepciji (onovremenih) dečjih časopisa: da se li u njima nude tekstovi namenjeni uzrasno specifičnoj publici, ili se, naprotiv, pod nazivom „književnosti za decu“ formira posebna književna oblast namenjena čitaocima na početnim stadijumima razumevanja pirode i funkcije književnosti. Ostale studije – posvećene pojedinačnim časopisima ili karakterističnim aspektima tih časopisa – variraju između čvršće orijentisanosti ka njihovom tipološkom opisivanju („Dučić u časopisu Zora “, „Još ponešto o časopisu Vidov-dan“, „Časopis Novo djelo“) i kombinacije tog pristupa sa osvrtom na šira kulturnoistorijska pitanja („Mostarska kulturna sredina u dječijem časopisu Spomenak“, „Književnost Bosne i Hercegovine u Književnom severu“), sve do pokretanja rasprave o odnosu tradicionalosti i avangardnosti u uređivačkoj politici časopisa kao osnovnoj odrednici njegove poetike („Omladina i avangarda – časopis Mlada Bosna“).

Ključne reči:

časopis, tipologija, dečja književnost, Spomenak, Zora, Vidovdan, Novo djelo, Književni sever, Mlada Bosna