Čas opisa časopisa III (Pera Todorović)

Rošulj, Žarko

Čas opisa časopisa III (Pera Todorović)

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost;
2004

Oznake:


Sažetak:

Ciklus knjiga Žarka Rošulja Čas opisa časopisa I–V, premda tematski razuđen, predstavlja jedinstvenu celinu posvećenu proučavanjima onih područja književne periodike i štampe koja su zbog svog marginalizovanog položaja često ostajala nedovoljno istražena.

Treća knjiga sadrži tekstove posvećene Peri Todoroviću, njegovom književnom, publicističkom i uređivačko-izdavačkom radu na prelazu iz 19. u 20. vek. Ukazujući u prvom poglavlju knjige na različite faze u izdavačkom radu jednog od začetnika modernog novinarstva u Srbiji, Žarko Rošulj se u drugom poglavlju osvrće i na problem negativne recepcije Pere Todorovića čiji je inicijator bio Slobodan Jovanović u Srpskom književnom glasniku. Najveći deo monografije povećen je pregledu raznorodnih priloga koji osvetljavaju prirodu i značaj prisustva Pere Todorovića u šaljivim i satiričnim listovima, kako radikalskim tako i liberalnim i naprednjačkim.

Ključne reči:

Pera Todorović, izdavaštvo, moderno novinarstvo, uređivačka politika, šaljivi i satirični časopisi, recepcija