Književna periodika srpskog realizma

Ivanić, Dušan

Književna periodika srpskog realizma

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost; Novi Sad: Matica srpska;
2008

Oznake:


Sažetak:

Književna periodika epohe realizma Dušana Ivanića predstavlja rezultat višedecenijskog bavljenja srpskom periodikom na kom su pored autora učestvovali i drugi saradnici Projekta za proučavanje periodike. Polazeći od metodološko-teorijskih pitanja iz Upitnika Dragiše Vitoševića i Ðorđija Vukovića, Dušan Ivanić pruža sistematičan i celovit uvid u sve tipove srpske periodike od kraja šezdesetih godina 19. do početka 20. veka, nastojeći da paralelno prikaže i istoriju književne periodike i istoriju književnosti u periodici.

Pored književno-naučnih i zabavno-poučnih časopisa, kao dominantnih oblika književne periodike epohe, Ivanić pažnju posvećuje i specijalizovanim tipovima glasila (ženskim, verskim, dečijim, strukovnim...), kalendarima i godišnjacima, ali i političkoj, odnosno političko-književnoj štampi u kojoj su se takođe objavljivali književni prilozi. Unutar svake od pomenutih celina, bogata časopisna građa predstavljena je putem enciklopedijski iscrpnih 'portreta' svake pojedinačne periodičke publikacije iz epohe realizma.

Ključne reči:

realizam, književna periodika, književna istorija, otvoreni/zatvoreni model, politička periodika