Prvi srpski alternativni časopis. Mostarska 'Mala biblioteka' i 'Prijegled Male biblioteke'

Tutnjević, Staniša

Prvi srpski alternativni časopis. Mostarska 'Mala biblioteka' i 'Prijegled <em>Male biblioteke</em>'

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost, Svet knjige;
2008

Oznake:


Sažetak:

Knjiga predstavlja kompleksnu studiju o „Maloj biblioteci“ mostarskih izdavača Pahera i Kisića (1899–1910) i časopisu „Prijegled 'Male biblioteke'“ koji je, kao njen prateći sadržaj, objavljivan između 1902. i 1908. godine. Podrobno je razmotren kako kulturni značaj same „Male biblioteke“ (kao jednog od projekata „knjige za narod“, u kontekstu sličnih poduhvata u drugim kulturama), tako i sadržaji i karakter časopisa koji je uz nju pokrenut.

Alternativnost ove publikacije – naslovom naznačena kao osnovno problemsko polje istraživanja – definisana je kako činjenicom da se svojim sadržajima javila kao „produžetak“ već zasnovane edicije knjiga, tako i time što se po motivima pokretanja i načinu delovanja razlikovala od ostalih časopisa tog doba. Ovim aspektima alternativnosti časopisa, njegovoj evoluciji i ulozi u širenju znanja o drugim evropskim književnostima, kao i u modernizaciji srpske poezije na početku veka, posvećena su težišna poglavlja knjige, sa značajnim književno i kulturnoistorijskim uvidima.

U prilogu knjige data je bibliografija knjiga objavljenih u „Maloj biblioteci“, sa popisom autora zastupljenih u priređenim antologijama.

Ključne reči:

izdavaštvo, knjiga za narod, časopis, Mostarska „Mala biblioteka“, Paher i Kisić