Tradicionalno i moderno u srpskim časopisima na početku veka (1895–1914): zbornik radova

Slobodanka Peković i Vesna Matović

Tradicionalno i moderno u srpskim časopisima na početku veka (1895–1914): zbornik radova

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost; Novi Sad: Matica srpska;
1992

Oznake:


Sažetak:

Zbornik je posvećen rasvetljavanju pitanja koje je na početku 20. veka bilo od posebne važnosti za srpsku književnost. Odnos tradicionalnog i modernog određivao je ne samo odnose u umetnosti i kulturi, već i u politici i svakodnevnom životu. U Zborniku je velika pažnja posvećena komparativnoj analizi srpskih, hrvatskih i slovenačkih časopisa, tipologiji kžiževnih i drugih tekstova, analizi uređivačke politike, pitanjima žanrova, pojedinim piscima, saradnicima časopisa, istorijskom i kulturnom kontekstu, pitanju jugoslovenstva, korelaciji i recepciji stranih pisaca i časopisa, muzici, pozorištu, tehničkoj i likovnoj opremi. Svi ovi problemi poslužili su da se odredi mera tradicionalnog i modernog u časopisima.

Književni časopisi na početku 20. veka imali su emancipatorsku i prosvetiteljsku ulogu, s jedne strane poštovali su tradiciju ali kao kulturno i nacionalno nasleđe, dok su sa druge strane težili modernim uzorima zapadne Evrope. Ova dva principa su se preplitala tako da se u književnosti razlika između njih nije najoštrije razaznavala. I tradicionalni i moderni obrasci upotrebljavali su se uporedo. Moderna i njen literarni obrazac bili su u suprotnosti sa stvaralaštvom realista, i prema onome što je proklamovala i ostvarila bila je nova i jaka književna formacija. Ali, u istom vremenu ovaj model je bio označen i kao dekadentan. Tako je moderna bila u dvojakoj poziciji, da bude prikazana kao avangardna i prevratnička, ali i kao dekadentna, tamna i retardirajuća. U časopisima, stari i mladi – moderni i tradicionalni zajednički su u časopisima obrazovali kulturnu i književnu klimu.

Ključne reči:

moderna, periodika, uređivačka politika, tradicionalno, moderno, kultura, žanr