Pera Todorović: zbornik radova

Vesna Matović

Pera Todorović: zbornik radova

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost;
1999

Oznake:


Sažetak:

Pera Todorović (1852–1907) bio je istaknuta politička ličnost, sledbenik Svetozara Markovića, jedan od osnivača i najglasovitijih tribuna, a potom disidenata Narodne radikalne stranke, začetnik modernog novinarstva u Srbiji i plodan pisac. Radovima u zborniku obuhvaćena su sva tri aspekta Todorovićevog života i delovanja u političkoj i javnoj sferi, a glavni akcenat je stavljen na njegov književni i publicistički opus. Naime, objavljujući svoja dela u dnevnim novinama i časopisima čiji je najčešće bio urednik (Rad, Straža, Ilustrovana ratna kronika) ili vlasnik (Male novine, kalendar Smiljevac, Bršljan, Zimzelen...) Todorović je i egzistencijalno bio vezan za novinarstvo i svoja književna dela tematski i strukturno prilagođavao interesovanjima čitalaca, ritmu izlaženja glasila kao i sopstvenim političkim idejama. U zborniku su posebno analizirani piščevi književnokritički i književnoteorijski stavovi, njegovi para/istorijski i bulevarski romani, memoarska dela kao i feljtonistika koja inklinira alegorijsko-satiričnoj i fantastičnoj prozi.

Ključne reči:

Pera Todorović, publicistika, politika, memoarska proza, feljtonski roman, realizam, fantastika