Slika drugog u balkanskim i srednjoevropskim književnostima

Miodrag Maticki

Slika drugog u balkanskim i srednjoevropskim književnostima

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost;
2006

Oznake:

ISBN 86-7095-115-0
COBISS.SR-ID 135738892


Sažetak:

U zborniku su okupljena saopštenja sa naučnog skupa „Slika drugog u balkanskim i srednjoevropskim književnostima“, organizovanog decembra 2005. godine u sklopu međunarodnog projekta „Kategorija 'svoj-tuđ' u slovenskim književnostima i kulturama“. Projekat je Institut za književnost i umetnost (projekat za pručavanje periodike) realizovao u saradnji sa Katedrom za slavistiku u Poznanju (Poljska), Institutom za književnost u Sofiji (Bugarska) i Filozofskim fakultetom u Zagrebu (Hrvatska).

Kroz studije obuhvaćene zbornikom pitanja kulturnih, rodnih, klasnih i nacionalnih identiteta, slike drugog, Balkana i Srednje Evrope, kao i odnosa sela i grada, starog i novog, svog i tuđeg, sagledavaju se u komparativistički, sa različitih teorijskih pozicija (imagologija, postkolonijalna kritika, itd.), obuhvatajući raspon od 18. veka, narodne književnosti i književno-istorijske proze, preko periodike i putopisa, do savremenog srpskog romana.

Ključne reči:

komparativna imagologija, identitet, slika drugog, Balkan, Srednja Evropa