Epske narodne pesme u Letopisu Matice srpske

Maticki, Miodrag

Epske narodne pesme u Letopisu Matice srpske

Izdavač:

Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Institut za književnost i umetnost;
1983

Oznake:


Sažetak:

U drugoj knjizi edicije „Biblioteka usmene književnosti“ sabran je korpus od 46 epskih narodnih pesama koje su počele da se objavljuju u Letopisu Matice srpske već od 1826. godine. Pored „Pregovora“ knjiga sadrži i naučni aparat: napomene uz pesme, pregled sakupljača i početnih stihova, kao i registre ličnih imena i geografskih naziva.

Ključne reči:

epske narodne pesme, periodika, Letopis Matice srpske