Narodne pesme u Vili

Maticki, Miodrag

Narodne pesme u Vili

Izdavač:

Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Institut za književnost i umetnost;
1985

Oznake:


Sažetak:

U trećoj knjizi edicije „Biblioteka usmene književnosti“ sabran je korpus od 224 narodnih pesama objavljenih u časopisu Vila (1865–1868) Stojana Novakovića. U uvodnoj studiji „Usmena književnost u Vili Stojana Novakovića“ ocenjen je rad Stojana Novakovića, najvećeg vukovca na poslu sakupljanja narodnih umotvorina. Naučni aparat sadrži: napomene uz pesme, pregled sakupljača, početne stihove pesama, indekse imena ljudi i naroda i geografskih imena, kao i rečnik manje poznatih reči.

Ključne reči:

narodne pesme, periodika, Vila, Stojan Novaković