Bibliografija srpskih almanaha i kalendara. Knj. I.

Maticki, Miodrag

Bibliografija srpskih almanaha i kalendara. Knj. I.

Izdavač:

Beograd: SANU;
1986

Oznake:


Sažetak:

U prvom tomu Bibliografije srpskih almanaha i kalendara obrađeni su sadržaji zabavnika, almanaha i kalendara od slova A do slova J. Istorijat godišnjačke srpske periodike izložen je u uvodnoj monografiji: „Zabavnici, almanasi i kalendari“, a naučni aparat sadrži: indeks ličnih imena, popis razrešenih pseudonima i registar geografskih imena.

Ključne reči:

bibliografija, zabavnici, almanasi, kalendari