Janko Veselinović, Proza, periodika, pozorište

Slobodanka Peković

Janko Veselinović, Proza, periodika, pozorište

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost;
2006

Oznake:

ISBN 86-7095-113-4
COBISS.SR-ID 134849036


Sažetak:

Književno delo Janka Veselinovića pokazuje kako se iz podudarnosti književnog dela i očekivanje publike stvara kulturna klima koja prema merilima morala i ideologije menja odnos kritike (estetike) i čitalaca. Veselinović je bio pisac kome je ideologija vremenena određivala vrednost, pa novo čitanje prevrednuje, onoliko objektivno koliko je to moguće, viđenje Veselinovićevog stvaralaštva. U novije vreme, način čitanja književnih dela se bitno promenio i od književnosti i književnog teksta se očekuju drugi rezultati. Tako se negativno ocenjene osobine romana, danas prihvataju kao vrednosti, pa, na primer, individualne sudbine likova postaju važne kao manifestacija kolektivne svesti.

U romanima, pripovetkama i dramskim ostvarenjimama iskazana je odanost tradicionalnim moralnim i kulturnim vrednostima koje su odbacivale sve manifestacije modernog. Pripovetke i nedovršeni roman Junak naših dana daleko su od rusoovskog veličanja prirode i prirodnog (koje se u našim uslovima prepoznaje kao selo i seosko) jer svakodnevni život i problemi koji se opisuju pokazuju da je pisac markirao i socijalne i moralne probleme vremena i da je već u delima ovog pisca otpočelo narušavanje slike idiličnog jedinstva srećnog kolektiva.

Moderno je uglavnom viđeno kao deo gradske kulture i morala i postavljeno je kao negativni princip u odnosu na ruralnu kulturu. U tom pogledu najzanimljivi je roman Hajduk Stanko koji je od potpune negacije prešao put do „najboljeg“ srpskog romana, dok je Junak naših dana, posle krajnje negativnih prikaza, u novijim čitanjima postao primer modernog romana. Na nov način protumačene su i pripovetke i, posebno, Veselinovićev urednički rad u časopisima.

Ključne reči:

Janko Veselinović, pripovetka, roman, periodika, pozorište, pripovedač, urednik, kulturna klima, epoha