Književni sever (1925–1935): bibliografija

Bažant, Eva: Bašić Palković, Nevenka

Književni sever (1925–1935): bibliografija

Izdavač:

Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Institut za književnost i umetnost;
1999

Oznake:


Sažetak:

Bibliografija i zbornik radova Književni sever (1925–1935) čine istraživačku celinu posvećenu prvom srpskom književnom časopisu u Subotici. U uvodnom delu bibliografije predstavljen je sadržaj pojedinih brojeva časopisa, dok je anotirana bibliografska graća svrstana po autorima. Bibliografija je bila dostupna u elektronskom obliku svim učesnicina naučnog skupa o Književnom severu, čime im je olakšan uvid u kompletan časopis, njegovu žanrovsku i tematsku struktuiranost, kao i u priloge svih njegovih saradnika. Taj postupak rezultirao istraživanjima koji pojedine teme zahvataju i obrađuju na osnovu celine, a ne parcijalnih segmenata časopisa, a skup naučnih radova u zborniku daje sveobuhvatnu sliku o profilu Književnog severa.

Ključne reči:

Književni sever, Subotica, periodika, bibliografija