Narodne umotvorine u Letopisu Matice srpske

Maticki, Miodrag

Narodne umotvorine u Letopisu Matice srpske

Izdavač:

Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Institut za književnost i umetnost;
2003.

Oznake:


Sažetak:

U jedanaestoj knjizi edicije „Biblioteka usmene književnosti“ sabran je korpus narodnih umotvorina objavljivanih u Letopisu matice srpske (od 1824). Pored ranije objavljenih korpusa lirskih narodnih pesama, koje je priredila Marija Kleut, i epskih narodnih pesama, koje je priredio Miodrag Maticki, u knjizi su se našle i narodne pripovetke (priredila Snežana Samardžija) i narodne poslovice (priredio Milorad Radević). Posebni naučni aparati prate sva četiri dela ove knjige. Korpus poslovica, mahom zapisa Ðorđa Natoševića i Ðorđa Rajkovića, sadrži i pojmovnik.

Ključne reči:

lirske narodne pesme, epske narodne pesme, narodne pripovetke, narodne poslovice, periodika, Letopis Matice srpske