Narodne pesme u srpskoj periodici do 1864

Radević, Milorad: Maticki, Miodrag

Narodne pesme u srpskoj periodici do 1864

Izdavač:

Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Institut za književnost i umetnost;
2007.

Oznake:


Sažetak:

U dvanaestoj knjizi edicije „Biblioteka usmene književnosti“ sabrane su narodne pesme objavljene u listovima i novinama od 1829. do 1863. godine, te u kalendarima od 1830. do 1862. godine. U uvodnoj studiji „Narodne pesme u srpskoj periodici do 1864. godine“ načinjen je pregled i ocena korpusa narodnih pesama objavljenih za života Vuka Karadžića i rasutih u dvadeset i pet periodičnih glasila. Naučni aparat sadrži: beleške zapisivača, pregled naslova i početnih stihova, indekse ličnih imena, imena naroda i stanovnika mesta i oblasti, zemljopisnih naziva, rečnik zastarelih i stranih reči, bibliografski pregled narodnih pesama, po periodičnim glasilima.

Ključne reči:

narodne pesme, srpska periodika, listovi, novine, kalendari