Letopis kulturnog života 1912–1915. Politika. Pravda

Cindori, Marija

Letopis kulturnog života 1912–1915. Politika. Pravda

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost : Matica srpska;
2013.

Oznake:


Sažetak:

Svaka knjiga je podeljena u poglavlja po godinama unutar kojih su podaci svrstani u 1. Opšti deo (koji zahvata širi, društveno-politički kontekst, markiranje istorijskih događaja, manji broj činjenica iz nauke, obrazovanja, zakonodavstava, urbanog i rurarnog života, iz oblasti materijalne i masovne kulture, selektivan izbor iz novinskih žanrova: beleške, pomeni, čitulje, knjižarski i drugi oglasi, najave itd. ); 2. Književnost (žanrovska i tematska određenja književnih, književnosti bliskih priloga i novinskih žanrova); 3. Prevoda književnost (hronološka bibliografija skoro svih prevoda u Politici i Pravdi); 4. Pozorište (pozorišni život, pregled repertoara beogradskih scena, rad putujućih pozorišta, podaci o glumcima i sl.); 5. Likovni život (izložbe, podaci o umetnicima, podizanju javih spomenika, primenjene i dekorativne umetnosti itd.); 6. Muzika (opera, muzičko-scenska dela, gosotovanja, rad pevačkih društava, kapelnici, nastupi vojnih orkestara, varijete, kafanski orkestri i pevači itd.); 7. Film ( fotografije, „žive“ i „pokretne slike“, otvaranje i rad bioskopa uz selektivni prikaz repertoara, kinematografska oprema, zvučni film, filmski glumci, fonograf i sl.).

Neke priloge u ovim poglavljiva prate kraći ili duži citati iz novinsih tekstova koji su odabrani uglavnom iz dva razloga: zbog važnosti događaja ili kao segmenti koji pružaju uvud u jezičke i stilske kanone štampanih medija u vreme „zlatnog doba“ srpske kulture.

Ključne reči:

Politika, Pravda, bibliografija, kulturni život