Zbornik u čast Aleksandra Petrova

Miodrag Maticki

Zbornik u čast Aleksandra Petrova

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost;
2004.

Oznake:


Sažetak:

U ediciji Posebnih izdanja Instituta za književnost i umetnost objavljen je zbornik radova posvećen dr Aleksandru Petrovu, osnivaču projekta „Istorija srpske književne periodike“ i osnivaču časopisa za nauku o književnosti Književna istorija, koji je u Institutu radio više od trideset godina (1965–1996). Zbornik, koji prenosi strukturu časopisa Književna istorija, a na naslovnoj korici nosi znak sa korica prve serije pomenutog časopisa, sastavljen je iz pet celina: Istorija srpske književne periodike (koju čini devet radova), Studije, Članci, Književni portreti i Istraživanja. Uvodni tekst M. Matickog sadrži i hronološki pregled naučne i književne aktivnosti A. Petrova za vreme njegovog boravka u inostranstvu (1990– 2004).<./p>

Ključne reči: