Književnost i novinarstvo u (post)realizmu

Jovićević,Tatjana

Književnost i novinarstvo u (post)realizmu

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost;
2013.

Oznake:

ISBN 978-86-7095-192-1
COBISS.SR-ID 198365964


Sažetak:

Knjiga se sastoji od više povezanih studija koje se, u kontekstu pitanjâ o interferenciji poljâ književnosti i različitih drugih delatnosti ili disciplina, bave pitanjima objavljivanja književnih dela u periodici, tj. novinama/časopisom kao faktorom oblikovanja i medijem prenošenja književnog teksta.

Iako je u uvodnoj reči skiciran ovaj aspekt književnog života i kulturne politike počev od pokretanja prvih dugotrajnijih srpskih novina početkom 19. veka, posebne studije se odnose na fenomene u njegovoj poslednjoj četvrtini i prvim godinama narednog stoleća, vremenu dominacije realističke poetike i književnih pojava koje su pratile njenu dezintegraciju.

U prva dva poglavlja razmatraju se „žurnalistički opusi“ Pere Todorovića i Radoja Domanovića, vlasnika i urednika „autorskih“ periodika (Malih novina, odnosno Stradije), čije su stranice u najvećoj meri sami ispunjavali. Bez obzira da li smatramo da se bave suprotstavljenim ili komplementarnim fenomenima – budući da je Todorovićev romansijerski opus nastao u okviru njegovih novina i umnogome bio diktiran zahtevima tog specifičnog konteksta, dok Domanović sopstveni časopis pokreće kao već ugledan pripovedač, stupajući time (i) u osoben dijalog sa sopstvenim, uglavnom zaokruženim pripovedačkim opusom – obe studije analiziraju pitanja alegorije, odnosa fikcionalnog i referencijalnog sloja teksta, njegovog satiričnog/pamfletističkog karaktera, interpretativno i teorijski zadirući u problem paraliterature.

Treće poglavlje razmatra izvesne žanrovske osobenosti vezane za objavljivanje književnog teksta u periodici, bilo da je reč o poređenju „novinskog“ i zasebnog izdanja romana (Todorović i Matavulj) ili o tematskom profilisanju pripovetke zavisnom od posebnog karaktera časopisa (Veselinović, Domanović i Matavulj u Policijskom glasniku).

Četvrto i poslednje poglavlje u potpunosti je posvećeno posebnoj grupi periodika za decu, te vrsti i statusu književnih priloga u njima, a najobimnija od tri studije u ovom segmentu knjige posvećena je Tolstojevim pričama objavljivanim u ovoj vrsti časopisa.

Ključne reči:

časopis, novinarstvo, literatura, paraliteratura, polje književnosti, interferencija, Pera Todorović, Radoje Domanović, Janko Veselinović, Simo Matavulj, L. N. Tolstoj