Časopis Ruski arhiv (1928-1937) i kultura ruske emigracije u Kraljevini SHS/Jugoslaviji

Vesna Matović, Stanislava Barać

Časopis <em>Ruski arhiv</em> (1928-1937) i kultura ruske emigracije u Kraljevini SHS/Jugoslaviji

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost;
2015.

Oznake:

ISBN 978-86-7095-225-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 220681484


Sažetak:

„Kao glasilo ruske emigracije u međuratnoj Jugoslaviji Ruski arhiv je pokrenut 1928. i izlazio je do 1937. u Beogradu. U podnaslovu je pisalo da je to „časopis za politiku, kulturu i privredu Rusije“. Za razliku od većine glasila ruskih emigranata u svetu i u Kraljevini Jugoslaviji koji su štamapani na ruskom jeziku, a obraćali su se pretežno emigraciji, ovaj beogradski je izlazio na srpskohrvatskom jeziku i bio je namenjen jugoslovenskoj javnosti. Ruski arhiv se našao i u bibliografiji Srpska književna periodika 1768–1941. Popis i drugi prilozi (1984), koju su sačinili saradnici projekta „Istorija srpske književne periodike“ (D. Vitošević, Ð. Vuković, S. Ðurić, S. Kostić, V. Golubović, M. Maticki, G. Tešić, A. Petrov) u Institutu za književnost i umetnost. Jedan od njih, osnivač i prvi rukovodilac projekta Aleksandar Petrov, smatrajući Ruski arhiv važnim, a nedovoljno istraženim segmentom srpske istorije, ali i ruske periodike, predložio je pre nekoliko godina da se o njemu organizuje naučni skup i sačini zbornik. Dodatni podsticaj za proučavanje ovog časopisa bio je dolazak bečkog profesora, slaviste Fjodora Poljakova, u Beograd i njegova potraga za novom građom o ruskoj emigraciji u Srbiji. Ruski arhiv je i za njega predstavljao pravo otkriće. (...)

Središnji deo zbornika tiče se književnosti, ali ne zato što je ona najzastupljenija u Ruskom arhivu, već stoga što su istraživanja na projektu koji se bavi (književnom) periodikom fokusirana prvenstveno na tu oblast. U skladu sa ustaljenom praksom, obrađene su i oblasti drugih umetnosti: likovne, muzičke, pozorišne, baletske i filmske, odnosno politička i društvena problematika kao kontekst u kom je jedino moguće valjano razumeti umetničke fenomene o kojima se u Ruskom arhivu piše, kao i način na koji se o njima piše.“ („Ruski arhiv u Beogradu“, Vesna Matović i Stanislava Barać)

Ključne reči:

časopis Ruski arhiv (1928–1937), ruska emigracija, Kraljevina SHS/Jugoslavija

Preuzmite sadržaj zbornika