Otkrovenje srpske avangarde: kontekstualna čitanja, knj. 1

Tešić, Gojko

Otkrovenje srpske avangarde: kontekstualna čitanja, knj. 1

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost, Čigoja štampa;
2005

Oznake:

ISBN 978-86-7558-480-3
COBISS.SR-ID 1024010888


Sažetak:

Knjiga se sastoji iz četiri celine: Tradicija avangarde, Avangarda u kontekstu, Srpska književna avangarda. Hronologija 1902–1934 i Epilog & Umesto pogovora. Mnoga od poglavlja već su bila objavljena kao studije u zbornicima radova, časopisima ili kao pogovori drugih autorovih knjiga, a nastajale su u okviru istraživanja na projektima „Istorija srpske književne periodike“ (1976–1985), „Poetička istraživanja srpske književnosti“ (1985–1991) i „Srpska književna kritika“. U ovom izdanju Tešićeva sintetička i analitička tumačenja fenomena srpske avangarde propraćena su izuzetno bogatim vizuelnim materijalom: rukopisima, pismima i fotografijama avangardnih autora, karikaturama iz periodike, plakatima, lecima, oglasima i pozivnicama, naslovnim i unutrašnjim stranama knjiga i časopisa, kao i umetničkim slikama i crtežima. Knjiga zbog toga predstavlja ne samo naučno inovativna kontekstualna čitanja tekstova srpske avangarde već i oživljenu dokumentaciju toga konteksta.

Ključne reči:

avangarda, tradicija, periodika, književnost, vizuelna umetnost