Alegorije učenog pustinoljubitelja

Grbić, Dragana

Alegorije učenog pustinoljubitelja

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost;
2010

Oznake:

УДК 821.163.41.09
ISBN 978-86-7095-160-0
COBISS.SR-ID 177921548


Sažetak:

Alegorije učenog pustinoljubitelja predstavlja proširen i prerađen magistarski rad Dragane Grbić nastao u okviru rada na projektu "Mesto i uloga periodike u novijoj srpskoj književnosti", Instituta za književnost i umetnost.

Na 517 stranica autorka razmatra književno delo Jovana Rajića kroz prizmu stilske figure alegorije. Knjiga je opremljena brojnim ilustracijama, imenskim registrom i iscrpnim rezimeom na engleskom jeziku.

Ključne reči:

Jovan Rajić, alegorija, barok, prosvećenost, religijska prosvećenost