Nova Evropa 1920‒1941

Marko Nedić i Vesna Matović

Nova Evropa 1920‒1941

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost;
2010

Oznake:

УДК 050.488
ISBN 978-86-7095-168-6
COBISS.SR-ID 180954636


Sažetak:

U okviru rada na projektu „Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca“, u izdanju Instituta za književnost i umetnost u Beogradu objavljen je zbornik radova Nova Evropa 1920‒1941.

Pored uvodnih izlaganja, zbornik na 702 strane obuhvata trideset osam radova posvećenih različitim aspektima uređivačke politike i društvenog i kulturnog uticaja časopisa Nova Evropa, koji je pesnik i publicista Milan Ćurčin u međuratnom periodu izdavao u Zagrebu. Zbornik je interdisciplinarnog i regionalnog karaktera, a uz njega je štampana i bibliografija Nove Evrope, koju je sačinila Marija Cindori Šinković.

Sadržaj zbornika Nova Evropa možete skinuti ovde. O zborniku se možete obavestiti i u prikazu „Koliko je bila doista ’nova’ Nova Evropa“ Draga Roksandića, štampanom u Književnoj istoriji, XLIV, 146, 2012, str. 225‒241.

Ključne reči:

Nova Evropa, Milan Ćurčin, časopis, uređivačka politika, kulturna politika, Kraljevina Jugoslavija, jugoslovenska ideja