Stare i nove književne teme

Ćosić Vukić, Ana

Stare i nove književne teme

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost;
2006

Oznake:

ISBN 86-7095-114-2
COBISS.SR-ID 135633164


Sažetak:

Knjigu Stare i nove književne teme Ane Ćosić -Vukić čini 12 tekstova koji obuhvataju vremenski raspon od Odiseja Obradovića do Dobrice Ćosića, komponovanih sa namerom da se skrene pažnja na ključne tačke razvoja novije srpske književnosti. Tekst na početku knjige, „Epistolarni karakter dela Dositeja Obradovića“, sledi opširna studija o Knjizi o Zmaju Laze Kostića u kojoj se ukazuje na značaj ove monumentalno teorijsko-estetičke rasprave za razvoj srpskog pesništva. U tekstovima „Antologija novije srpske lirike Bogdana Popovića i Srpski književni glasnik“ i „Saglasja Bogdana Popovića i Jovana Skerlića“ razmatraju se ideje ova dva velika kritičara u kontekstu ideje moderniteta u srpskoj književnosti na početku 20. veka. U „starim temama“ su tekstovi o saradnji Vase Pelagića u Pančevcu i prikaz istraživanja nekrologa Janka Veselinovića u periodici njegovog doba. Tekstovi „Pesme Mile Bekuta u Književnom severu“i „Autobiografija Branka Ćopića“, kao i „Satirična priča Branka Ćopića i kritika jugoslovenskog socijalizma“ proširuju tumačenje dela Branka Ćopića nepoznatim sadržajima vezanim za njegovu biografiju i stvaralaštvo. U knjizi se nalazi i monografska obrada omladinskog lista Mladi borac (1944–1951) u kojoj se prikazuje početak rađanja nove generacije pisaca i „nove“ književnosti u postrevolucionarnoj eposi posle Drugog svetskog rata. Tekst o književnim počecima Dobrice Ćosića je prvi tekst takve vrste kao i razmatranje odnosa između njegovih Piščevih zapisa i dnevničkih beležaka.

Ključne reči:

Dositej Obradović, Laza Kostić, Jovan Jovanović Zmaj, Vasa Pelagić, Janko Veselinović, Jovan Skerlić, Bogdan Popović, Srpski književni glasnik, moderna, Mile Bekut, Branko Ćopić, posleratna satira, Mladi borac, socijalistički realizam i posleratna književnost, Dobrica Ćosić, Piščevi zapisi Dobrice Ćosića