Srpski književni glasnik 1920–1941. Bibliografija nove serije

Vojinović, Staniša

Srpski književni glasnik 1920–1941. Bibliografija nove serije

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost; Novi Sad: Matica srpska;
2005

Oznake:

ISBN 86-7095-111-8
COBISS.SR-ID 125843724


Sažetak:

Bibliografija nove serije Srpskog književnog glasnika (1920–1941) nastala je kao drugi tom zbornika radova sa naučnog skupa „Sto godina Srpskog književnog glasnika. Aksiološki aspekt tradicije u srpskoj književnoj periodici“ (Beograd, 2003). (Bibliografiju prve serije Srpskog književnog glasnika uradila je Ljubica Ðorđević 1982. godine).

Bibliografija nove serije Srpskog književnog glasnika urađena je hronološki, po godinama, knjigama i brojevima, a na kraju je sačinjen imenski registar po azbučnom redu prezimena. Na početku bibliografije nalazi se hronološki pregled knjiga, urednika, vlasnika, direktora, upravnog, nadzornog i književnog odbora po godinama i knjigama. Ispod ovog pregleda dat je popis razrešenih šifara, inicijala i pseudonima.

Od svih značajnijih srpskih književnih časopisa koji su izlazili između Prvog i Drugog svetskog rata na teritoriji Srbije, samo su Srpski književni glasnik i Letopis Matice srpske izlazili tokom celog perioda od 1920. do 1941. godine. Tradicija prve serije SKG-a u mnogome je poštovana i u novoj seriji; u časopisu su nastavili da objavljuju stari saradnici, ali su im se već od prvog broja priključili i modernisti, potom i predstavnici socijalne literature.

Ključne reči:

bibliografija, časopis, Srpski književni glasnik (nova serija)