Letopis kulturnog života Srbije pod okupacijom 1941‒1944

Ðorđević, Bojan

Letopis kulturnog života Srbije pod okupacijom 1941‒1944

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost; Novi Sad: Matica srpska;
2001

Oznake:

ISBN 86-7095-087-1
COBISS.SR-ID 173728263


Sažetak:

Letopis kulturnog života Srbije pod okupacijom 1941–1944. godine donosi pregled članaka iz najznačajnijih dnevnih i nedeljnih novina koje su izlazile u Srbiji za vreme nemačke okupacije u Drugom svetskom ratu. Istraživanjem su obuhvaćeni prilozi posvećeni kulturi i umetnosti u listovima Novo vreme, Obnova, Srpski narod, Naša borba i Prosvetni glasnik/. Radi preglednosti, a u sklopu utvrđenih standarda za izradu ove vrste publikacija na Instititu, članci su razvrstani u sedam odeljaka: Opšti deo, Biblioteke, Književnost, Pozorište, Muzički život, Likovna umetnost i Film. Bez obzira na odeljak o kome je reč, bibliografija je data za svaki list posebno, i to hronološkim redom, a većina bibliografskih jedinica propraćena je kratkim komentarom iz koga se bliže vidi sadržaj članka.

Ključne reči:

kulturni život, okupacija, bibliografija, Novo vreme, Obnova, Srpski narod, Naša borba, Prosvetni glasnik