Srpska moderna. Kulturni obrasci i književne ideje. Periodika

Matović, Vesna

Srpska moderna. Kulturni obrasci i književne ideje. Periodika

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost;
2007

Oznake:

ISBN 978-86-7095-117-4
COBISS.SR-ID 138337548


Sažetak:

Monografija Srpska moderna sastoji se od tri tematske celine. U prvom delu u središtu istraživanja je odnos modernista prema nacionalnoj folklornoj tradiciji, pre svega njenim epskim oblicima, kao reprezentativnom obliku patrijarhalnog kulturnog modela. Mit i mitski obrasci kao izraz kolektivnog pamćenja na različite načine su bili uključeni u oblikovanje novog kulturnog obrasca i poetičke tokove epohe prvih decenija 20. veka i o njima je više reči u središnjem delu knjige.

U poslednjem odeljku obrađeni su neki od vodećih književnih glasila srpske moderne (SKG, obe Zvezde) s ciljem da se ukaže na širi ideološki kontekst književnih pojava, ali i da se one sagledaju kao dinamična kategorija koja je, takođe, prisutna u razvojnim društvenim i kulturnim procesima.

Ključne reči:

moderna, kulturni modeli, ideologija, mit, folklor, Srpski književni glasnik, Zvezda