Ruski arhiv 1928–1937. Bibliografija

Grujić, Dragana: Ðoković, Gordana

Ruski arhiv 1928–1937. Bibliografija

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost;
2012

Oznake:

УДК 014.3РУСКИ АРХИВ"1928/1937"
ISBN 978-86-7095-189-1
COBISS.SR-ID 195664140


Sažetak:

Bibliografija časopisa Ruski arhiv (Beograd, 1928–1937), jednog od glasila ruske emigracije u Kraljevini SHS/Jugoslaviji, obuhvata 421 bibliografsku jedinicu opisanu de visu jezikom i pismom publikacije. Prateći elementi bibliografije su registar naslova, registar autora i predmetni registar (u okviru kog su popisani i naslovi serijskih publikacija predstavljenih u Ruskom arhivu).

Građa zastupljena u bibliografiji obrađena je prema ISBD(CP) standardu. Sve bibliografske jedinice su prilikom izrade bibliografije analitički obrađene i unete u elektronski Uzajamni katalog COBISS.SR, u kome se mogu pretraživati po različitim parametrima (autoru, naslovu članka, ključnoj reči, predmetnoj odrednici i/ili UDK broju). Publikacija je zajednički rezultat rada projekata Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca i Knjiženstvo: teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915.

Ruski arhiv 1928–1937. u pdf-formatu možete preuzeti ovde. (3.27M)

Ključne reči:

Ruski arhiv, bibliografija, ruska emigracija, kultura, Rusija, Kraljevina SHS/Jugoslavija