Žanrovske metamorfoze Pere Todorovića

Matović, Vesna

Žanrovske metamorfoze Pere Todorovića

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost;
2012

Oznake:

ISBN 978-86-7095-190-7
COBISS.SR-ID 195761420


Sažetak:

U monografiji Žanrovske metamorfoze Pere Todorovića istraživački fokus je na piščevoj memoarskoj i romaneskonoj prozi i prilozima feljtonističkog karaktera objavljenim u novinama i časopisima (Javnost, Straža, Rad, Samouprava, Male novine, Ogledalo). Todorovićeva raspetost između različitih sfera: žurnalističke informativnosti, koja je ne retko išla do senzacionalizma, politički motivisane potrebe za angažmanom i uplivom na društvena zbivanja kao i nesumnjiv literarni talenat, rezultirali su žanrovski i tematski vrlo disperzivnim stvaralačkim opusom. Ukrštanje raznorodnih intencija, pripovednih perspektiva i žanrovskih oblika je na poseban način problematizovalo Todorovićevo delo, postavljajući pitanje njegove koherentnosti, ali i inovativnosti.

Ključne reči:

Pera Todorović, žurnalistika, periodika, žanr, memoari, roman, feljton, Javnost, Straža, Rad, Samouprava, Male novine, Ogledalo