Prilozi za istoriju srpske književne periodike. Spomenica Dragiši Vitoševiću

Aleksandar Petrov

Prilozi za istoriju srpske književne periodike. Spomenica Dragiši Vitoševiću

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost; Novi Sad: Matica srpska;
1990

Oznake:


Sažetak:

U Spomenici Dragiši Vitoševiću objavljeno je trideset priloga o pojedinim listovima, časopisima, zabavnicima, almanasima i kalendarima, o pojedinim grupama bliskih periodičnih glasila, o značajnim urednicima srpske književne periodike i istaknutim autorima, kao i o mestu koje u njima zauzima književnost (književnoistorijski, komparativni, teorijski aspekt).

Ključne reči:

listovi, časopisi, kalendari, almamasi, manifesti, književna kritika, prevodna književnost