Критичка мисао српских социјалиста (1868–1914)

Матовић, Весна

Критичка мисао српских социјалиста (1868–1914)

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност;
1991

Ознаке:


Сажетак:

У монографији је на основу истраживања књижевне периодике леве оријентације, којa излазилa крајем 19. и почетком 20. века (Рад, Стража, Побратимство, Гусле, Омладина, Мисао, Час, Занатлијски савез, Радничке новине, Социал-демократ, Борба) назначена развојна линија социјалистичке и друштвено анагажоване критичке мисли у српској књижевности. Почеци те критичке мисли се везују за покрет Светозара Марковића, настављају преко Пере Тодоровића, Мите Ценића и Јаше Томића, иду до младог Јована Скерлића, односно Душана Поповића; то је пут од тзв. „ђачког социјализма“, од грађанских рефоматорских идеја до марксистичких приступа питањима књижевности и уметности. Међуратна књижевна левица баштиник је и тог наслеђа, а њени сукоби носе печат апорија из предратног књижевног живота.

Кључне речи:

српска књижевна критика, књижевна периодика, идеологија, социјализам, социјал-демократија, друштвени ангажман, тенденција