Линкови

 
Дигитални репозиторијуми домаћих и страних часописа и публикација

Дигитална Народна библиотека Србије – Новине и часописи
Дигитална библиотека Матице српске
Дигитални репозиторијум Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“
Претраживе дигитализоване историјске новине (UBSM / Europeana Newspapers)
Дигиталнa Народна и универзитетска библиотека Републике Српске
Дигитална књижница Словеније
Chronicling America Project (дигитална база новина и часописа Конгресне библиотеке у Вашингтону)
Blue Mountain Project – Historic Avant-Garde Periodicals for Digital Research
Портал Велики рат – Колекција периодике
Monoskop – Avant-garde and Modernist magazines


Центри за проучавање периодике

European Society for Periodical Research (ESPRit)
Research Society for Victorian Periodicals (RSVP)
Research Society for American Periodicals (RSAP)
Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP)
Modernist Journals Project
Modernist Magazines Project


Остало

Серијске публикације у оквиру пројекта Књиженство
Европски контекст српског надреализма
Музеј савремене уметности, Пројекат Читајте о... – Авангарда