Српска авангарда у полемичком контексту (двадесете године)

Тешић, Гојко

Српска авангарда у полемичком контексту (двадесете године)

Издавач:

Нови Сад: Светови; Београд: Институт за књижевност и уметност;
1991

Ознаке:


Сажетак:

Кључне речи: