Час описа часописа I (Мирођија, Бубањ, Српска везиља, Полицијски гласник)

Рошуљ, Жарко

Час описа часописа I (Мирођија, Бубањ, Српска везиља, Полицијски гласник)

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност;
1995

Ознаке:


Сажетак:

Циклус књига Жарка Рошуља Час описа часописа I–V, премда тематски разуђен, представља јединствену целину посвећену проучавањима оних подручја књижевне периодике и штампе која су због свог маргинализованог положаја често остајала недовољно истражена.

У првој књизи аутор се бави трима часописима из Вршца (Бубањ, Мирођија, Српска везиља) и једним из Београда (Полицијски гласник) настојећи да покаже како су и 'мала' књижевна гласила значајно утицала на друштвено-политички и културни развој у срединама у којима су излазила. С обзиром на то да часописи који се сматрају великим и озбиљним нису могли да се баве наизглед баналним стварима, проучавање малих периодика драгоцено је са становишта савремених студија популарне културе пошто се у њима често налази обиље информација о такозваном обичном, свакодневном животу.

Кључне речи:

шаљива периодика, струковни часописи, Бубањ, Мирођија, Српска везиља, Полицијски гласник, књижевна историја, културна историја