Зенит 1921–1926

Голубовић, Видосава: Суботић, Ирина

Зенит 1921–1926

Издавач:

Београд: Народна библиотека Србије, Институт за књижевност и уметност; Загреб: Просвјета;
2008

Ознаке:


Сажетак:

Коауторска монографија која прати фототипско издање међународног авангардног часописа Зенит, који је, најпре у Загребу а потом у Београду, Љубомир Мицић издавао 1921–1926. Богато илустрована и рађена у складу са издавачким стандардима за ову врсту публикација, монографија садржи студију Видосаве Голубовић „Часопис Зенит (1921–1926)“, која даје синтезу књижевног аспекта часописа, и студију Ирине Суботић „Визуелна култура часописа Зенит и Зенитових издања“, која обрађује ликовне аскпекте периодика и његове издавачке далатности. Поред тога, монографија садржи опсежан „Летопис Зенита и зенитизма“, који хронолошки прати све значајније активности у часопису и око часописа, „Биографије сарадника Зенита“, које показују широку интернационалну мрежу Мицићевих сарадника, „Библиографију часописа Зенит и Библиотеке Зенит“, „Литературу о Зениту и зенитизму“, „Резеимее на енглеском“ и „Регистар имена“.

Кључне речи:

Зенит, Љубомир Мицић, зенитизам, авангарда, часопис, визуелна култура, библиографија