Први српски алтернативни часопис. Мостарска 'Мала библиотека' и 'Пријеглед Мале библиотеке'

Тутњевић, Станиша

Први српски алтернативни часопис. Мостарска 'Мала библиотека' и 'Пријеглед <em>Мале библиотеке</em>'

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност, Свет књиге;
2008

Ознаке:


Сажетак:

Књига представља комплексну студију о „Малој библиотеци“ мостарских издавача Пахера и Кисића (1899–1910) и часопису „Пријеглед 'Мале библиотеке'“ који je, као њен пратећи садржај, објављиван између 1902. и 1908. године. Подробно је размотрен како културни значај саме „Мале библиотеке“ (као једног од пројеката „књиге за народ“, у контексту сличних подухвата у другим културама), тако и садржаји и карактер часописа који је уз њу покренут.

Алтернативност ове публикације – насловом назначена као основно проблемско поље истраживања – дефинисана је како чињеницом да се својим садржајима јавила као „продужетак“ већ засноване едиције књига, тако и тиме што се по мотивима покретања и начину деловања разликовала од осталих часописа тог доба. Овим аспектима алтернативности часописа, његовој еволуцији и улози у ширењу знања о другим европским књижевностима, као и у модернизацији српске поезије на почетку века, посвећена су тежишна поглавља књиге, са значајним књижевно и културноисторијским увидима.

У прилогу књиге дата је библиографија књига објављених у „Малој библиотеци“, са пописом аутора заступљених у приређеним антологијама.

Кључне речи:

издаваштво, књига за народ, часопис, Мостарска „Мала библиотека“, Пахер и Кисић