Српска књижевна авангарда (1902–1934). Књижевноисторијски контекст

Тешић, Гојко

Српска књижевна авангарда (1902–1934). Књижевноисторијски контекст

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност, Службени гласник;
2009

Ознаке:


Сажетак:

Капитална монографска синтеза вишедеценијског истраживачког рада једног од најзначајнијих проучавалаца српске књижевне авангарде. Описом књижевног, политичког и културног живота, циљ аутора је да донесе синтезу о књижевном периоду авангарде, понуди ново тумачење бројних дела и аутора, и успостави поетичке спојнице с литературом друге половине 20. века. Саставни део књиге су опсежна хронологија књижевних збивања у назначеном периоду, као и библиографија секундарне литературе о авангарди, у јужнословенском контексту и на страним језицима.

Кључне речи:

протоаавнгарда, модернизам, авангарда, полемика, књижевна историја, библиографија