Банатска периодика XIX и XX века: зборник радова

Весна Матовић и Марија Циндори

Банатска периодика XIX и XX века: зборник радова

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска;
1995

Ознаке:


Сажетак:

Кључне речи: