Пера Тодоровић: зборник радова

Весна Матовић

Пера Тодоровић: зборник радова

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност;
1999

Ознаке:


Сажетак:

Пера Тодоровић (1852–1907) био је истакнута политичка личност, следбеник Светозара Марковића, један од оснивача и најгласовитијих трибуна, а потом дисидената Народне радикалне странке, зачетник модерног новинарства у Србији и плодан писац. Радовима у зборнику обухваћена су сва три аспекта Тодоровићевог живота и деловања у политичкој и јавној сфери, а главни акценат је стављен на његов књижевни и публицистички опус. Наиме, објављујући своја дела у дневним новинама и часописима чији је најчешће био уредник (Рад, Стража, Илустрована ратна кроника) или власник (Мале новине, календар Смиљевац, Бршљан, Зимзелен...) Тодоровић је и егзистенцијално био везан за новинарство и своја књижевна дела тематски и структурно прилагођавао интересовањима читалаца, ритму излажења гласила као и сопственим политичким идејама. У зборнику су посебно анализирани пишчеви књижевнокритички и књижевнотеоријски ставови, његови пара/историјски и булеварски романи, мемоарска дела као и фељтонистика која инклинира алегоријско-сатиричној и фантастичној прози.

Кључне речи:

Пера Тодоровић, публицистика, политика, мемоарска проза, фељтонски роман, реализам, фантастика