Сто година Српског књижевног гласника: аксиолошки аспект традиције у српској књижевној периодици: зборник радова

Станиша Тутњевић и Марко Недић

Сто година Српског књижевног гласника: аксиолошки аспект традиције у српској књижевној периодици: зборник радова

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност;
2003

Ознаке:


Сажетак:

Кључне речи: