Епске народне песме у Летопису Матице српске

Матицки, Миодраг

Епске народне песме у Летопису Матице српске

Издавач:

Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност;
1983

Ознаке:


Сажетак:

У другој књизи едиције „Библиотека усмене књижевности“ сабран је корпус од 46 епских народних песама које су почеле да се објављују у Летопису Матице српске већ од 1826. године. Поред „Преговора“ књига садржи и научни апарат: напомене уз песме, преглед сакупљача и почетних стихова, као и регистре личних имена и географских назива.

Кључне речи:

епске народне песме, периодика, Летопис Матице српске