Народне песме у Вили

Матицки, Миодраг

Народне песме у Вили

Издавач:

Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност;
1985

Ознаке:


Сажетак:

У трећој књизи едиције „Библиотека усмене књижевности“ сабран је корпус од 224 народних песама објављених у часопису Вила (1865–1868) Стојана Новаковића. У уводној студији „Усмена књижевност у Вили Стојана Новаковића“ оцењен је рад Стојана Новаковића, највећег вуковца на послу сакупљања народних умотворина. Научни апарат садржи: напомене уз песме, преглед сакупљача, почетне стихове песама, индексе имена људи и народа и географских имена, као и речник мање познатих речи.

Кључне речи:

народне песме, периодика, Вила, Стојан Новаковић